Birkut Nieruchomości

ul. Matejki 6

71-615 Szczecin

tel./fax: (091) 42 24 382

email: biuro@birkut.szczecin.pl

 
 

 

 

Firma Birkut działająca na rynku szczecińskim zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie:

 

1. Zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, osiedlami domów jednorodzinnych, biurami, obiektami komercyjnymi oraz nieruchomościami gruntowymi.

2. Przygotowania wszelkich dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych.

 

Podstawą działania firmy jest posiadana przez właściciela licencja zawodowa zarządcy nieruchomości Nr 14538 uprawniająca do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

 

 

Zarządzanie nieruchomościami:

 

- Ustalenie koncepcji działań mających na celu zabezpieczenie i podwyższenie wartości nieruchomości.

- Utrzymanie obiektu i części wspólnej nieruchomości  w należytym stanie techniczno–eksploatacyjnym, a także ustalenie koncepcji działań mających na celu podwyższanie wartości rynkowej nieruchomości.

- Analiza kosztów eksploatacyjnych ,remontowych i modernizacyjnych pod kątem ich optymalizacji.

- Doradztwo w zakresie strategii działania w kontaktach z  dostawcami usług (analiza, przygotowanie, negocjacja umów).

Prezentowanie właścicieli przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami, innymi podmiotami w zakresie umocowania.

- Przejmowanie nieruchomości w zarząd.

- Opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich planów zarządzania nieruchomością.

- Zwoływanie, przygotowywanie i prowadzenie zebrań właścicieli nieruchomości.

- Prowadzenie monitoringu ściągalności należności.

- Inne zlecone przez właścicieli prace.

 

 

Administrowanie nieruchomościami:

 

- Sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem technicznym nieruchomości.

- Kontrola nad zapewnieniem  dostaw mediów do nieruchomości.

- Zabezpieczenie przeprowadzenia okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Pełna obsługa finansowo-księgowa prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób umożliwiający jej kontrolę przez Właściciela.

- Prowadzenie wszelkich operacji finansowych, wynikających z eksploatacji obiektu poprzez rachunek bankowy.

- Pomoc w organizacji zebrań właścicieli nieruchomości.

- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

- Windykacja należnych opłat na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości.

- Nadzór nad opłacaniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na części wspólne nieruchomości.

- Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli i najemców lokali.

- Wykonywanie innych czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

 

 

 

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie nieruchomością ustalane jest warunkami umowy na drodze wzajemnego porozumienia między stronami.

 

 

Kontakt:

 

Birkut Nieruchomości


ul. Matejki 6

71-615 Szczecin


Godziny Otwarcia:

pn. - pt.: 10.00 - 18.00


tel./fax (091) 42 24 382

tel. kom. 502 427 171


e-mail: biuro@birkut.szczecin.pl

Mapa Dojazdu


Wszystkie prawa zastrzeżone - Birkut 2007 - zoptymalizowano dla rozdzielczości > 1024x768